تاریخچه خرید

از آنجاییکه در وب سایت کنترل ایکس نیازی به ثبت نام برای خرید نیست می توانید تاریخچه موقتی آخرین خرید های انجام شده خود را از این قسمت مشاهده کنید. دقت کنید که در صورت پاک شدن این اطلاعات جای هیچ نگرانی نیست چرا که تمام اطلاعات خرید به آدرس ایمیل شما ارسال می شود