controlx
دانلود مجموعه افزونه های ووکامرس WooCommerce Add-ons

دانلود مجموعه افزونه های ووکامرس WooCommerce Add-ons

ووکامرس WooCommerce یک افزونه وردپرس حرفه ای برای طراحی فروشگاه اینترنتی می باشد که خود این افزونه شامل افزونه های الحاقی فاروانی برای مدیریت هر چه بهتر آن می باشد. افزونه های مرجع پس از سفارش به صورت تست شده و تضمینی تحویل خواهد شد.

6.0$ – پرداخت + دانلود

اطلاعات افزونه های WooCommerce Add-ons :


پلتفرم : وردپرس


حجم تقریبی : نسخه فوق فشرده 14 مگابایتی


تاریخ آخرین بروزرسانی : January 2020


افزونه های الحاقی ووکامرس WooCommerece Add-ons :


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Additional Fees v3.0.5


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Address Validation v2.5.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Advanced Product Labels v1.1.5


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Bolder Fees v1.5


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Checkout Fields v6.9


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Customer Order Csv Export v5.0.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Pagseguro v1.3.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paygate v1.3.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paymill v3.3.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paypal Adaptive Payments v2.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paypal Advanced v1.24.9


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paypal Digital Goods v3.2.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paypal Express v3.7.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paypal Pro v4.4.17


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Paytrail v2.2.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Payu In v1.8.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Payu Pl v2.4.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Payza v1.3.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Pin Payments v1.7.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Purchase Order v1.2.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Redsys v3.2.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Sage Usa v2.1.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Sagepay Form v4.0.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Skrill v1.7.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Snapscan v1.1.5


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Sofortueberweisung De v1.4.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Stripe v2.6.12


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Usa Epay v1.8.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Vcs v1.1.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Wepay v1.6.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Westpac Payway Api v1.3.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gateway Worldpay v3.6.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Gift Card v2.6


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Give Products v1.1.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Order Barcodes v1.3.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Order Delivery v1.6.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Order Status Change Notifier v1.1.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Order Status Control v1.8.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Order Status Manager v1.10.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Pdf Invoice v4.5.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Pdf Product Vouchers v3.6.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Pdf Watermark v1.1.8


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Photography v1.0.10


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Pickingpal v1.3.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Pip v3.3.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Points And Rewards v1.6.23


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Pre Orders v1.5.11


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Addons v3.0.15


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Better Compare v1.3.6


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Bundles v5.12.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Countdown v4.2.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Csv Import Suite v1.10.27


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Documents v1.10.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Enquiry Form v1.2.9


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Finder v1.2.8


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Gallery Slider v1.4.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Image Watermark v1.1.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Retailers v1.12.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Reviews Pro v1.14.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Search v2.16.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Support v2.0.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Product Vendors v2.1.21


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Products Compare v1.0.15


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Products Of The Day v1.2.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Quick View v1.2.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Recommendation Engine v3.2.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Review For Discount v1.6.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Role Based Methods v2.2.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Sale Flash Pro v1.2.12


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Sales Report Email v1.1.8


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Segmentio Connector v1.8.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Sequential Order Numbers Pro v1.14.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipment Tracking v1.6.15


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Details v1.8.0.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Multiple Addresses v3.6.9


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Per Product v2.3.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Postnl v1.2.7


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Royalmail v2.5.17


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Stamps v1.3.12


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Stamps v1.3.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Ups v3.2.17


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipping Usps v4.4.31


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shipwire v2.5.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Shopdock v1.1.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Slack v1.1.14


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Smart Coupons v4.1.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Social Login v2.8.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Software Add On v1.7.9


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Splash Popup v1.2.10


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Square v2.0.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Stamps.Com v2.6.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Store Catalog Pdf Download v1.0.17


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Store Credit v2.4.6


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Blog Customiser v1.3.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Checkout Customiser v1.1.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Designer v1.8.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Mega Menus v1.4.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Parallax Hero v1.5.4


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Powerpack v1.5.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Pricing Tables v1.0.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Storefront Product Hero v1.2.13


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Subscription Downloads v1.1.19


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Subscriptions v2.6.5


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Tab Manager v1.11.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Table Rate Shipping v3.0.15


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Terms Conditions Popup v1.0.3


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Twilio Sms Notifications v1.13.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Url Coupons v2.8.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Us Export v1.0.6


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Variation Swatches And Photos v3.0.12


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Waitlist v2.1.8


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Warranties And Returns v5.0.0


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Warranty v1.8.7


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Wishlist Member v2.90.2479


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Wishlists v2.1.14


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Wooslider Products Slideshow v1.0.14


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Wooslider v2.4.2


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Wp Lister Pro For Amazon v1.1


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Xero v1.7.19


❑ افزونه ووکامرس Woocommerce – Zapier v1.9.4


نکات مهم :
– با ثبت هر سفارش آخرین ورژن موجود چک و سپس تحویل خواهد شد
– تمامی محصولات در این زمینه پرمیوم نال شده هستند
– برای استخراج فایل های زیپ شده از برنامه های فشرده سازی نظیر WinRAR یا ترجیحا 7z استفاده نمایید

شاید تمایل داشته باشید که محصولات VPN را زیر تهیه نمایید:
نرم افزار پراکسی NordVPN
نرم افزار پراکسی Windscribe
نرم افزار پراکسی ExpressVPN
نرم افزار پراکسی VyprVPN
نرم افزار پراکسی Seed4Me

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *